robbert stroy
    Algemene Voorwaarden

Met het bezoeken van deze website stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden. Alle algemene voorwaarden van de wederpartij worden te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Robbert Stroy hanteert de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie (www.fotografenfederatie.nl) laatstelijk gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam.

Geen enkele foto, tekst of logo op deze website mag worden verveelvoudigd, aangepast, gepubliceerd, gedistribueerd, gekopieerd, of via andere vormen openbaar gemaakt, ongeacht de doeleinden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robbert Stroy.

Robbert Stroy behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en inhoud van de website, zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker, te wijzigen.